Hướng dẫn trỏ tên miền về hosting

Cấu hình IP cho domain

Sau khi đăng nhập vào me.BEHA.vn

  • Bên menu bên phải dịch vụ chọn 003 > “Cấu hình DNS”

  • Hệ thống sẽ chuyển qua https://sdns.vn/.
  • Chọn tab “Quản lý NameServer” để kiểm tra DNS.
  • Tên miền được đăng ký tại BEHA.vn sẽ mặc nhiên có DNS là ns1.sdns.vnns2.sdns.vnns3.sdns.vn. Nếu chưa có, quý khách điền vào như trên. -> nhấn “Lưu thay đổi”.

  • Lưu ý: nếu DNS được chuyển qua nhà cung cấp khác (không còn là ns1.sdns.vnns2.sdns.vnns3.sdns.vn), thì hoạt động của tên miền này không còn liên quan đến BEHA.vn, hoạt động tên miền nhanh hay chậm cũng không liên quan tới hệ thống BEHA.vn, cấu hình IP cũng không thể cấu hình bên BEHA.vn mà phải qua dịch vụ DNS mà tên miền được chuyển về. Ví dụ: DNS của tên miền là ns.xxx.com thì phải vào trang xxx.com để cấu hình IP cho tên miền.
  • Chọn tab “Quản lý Records” để cấu hình IP.
  • Lưu ý: Nếu DNS không được cấu hình ns1.sdns.vnns2.sdns.vnns3.sdns.vn thì không thể chuyển qua tab “Quản lý Records” để thao tác.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký hosting

Tin tức liên quan

Zalo 0931 999 180
Đã copy số điện thoại vui lòng dán vào zalo.